PENGENALAN DIRI

Nama : Jumaintul Mud'dawarah Bt Jalil

No Matrik : DPT 070001

Kursus : Diploma Teknologi Maklumat

Subjek : Keusahawan IT (TD 313)

Soalan Minggu Ke - 3

1.) Apakah itu Entrepreneurship?

Keusahawanan adalah di antara perkara yang terpenting kepada individu, keluarga, pembangunan masyarakat, pembangunan negara serta agama. Ianya merupakan satu bidang ilmu yang merangkumi unsur-unsur sikap, kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan perniagaan dan perusahaan
2.) Perbezaan diantara ahli perniagaan dengan usahawan

PENIAGA

USAHAWAN

Seorang peniaga tidak semestinya seorang usahawan.

Seorang usahawan juga seorang peniaga

Sentiasa melibatkan diri dengan urusan jual beli.

Melibatkan diri dengan usaha mencipta barangan keluaran sendiri

Sentiasa berusaha menambah keuntungan

Mementingkan kejayaan dan kepuasan, bukannya keuntungan semata-mata.

Tidak tertarik dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan

Mengikuti segala pembaharuan untuk menambah kreativiti.

Menjual barangan yang sedia ada dalam pasaran

Memperkenalkan barangan baru yang boleh menembusi pasaran

Menghadapi persaingan sebagai cabaran biasa

Persaingan adalah satu cabaran yang memerlukan penelitian rapi untuk terus hidup

Berfikir hanya untuk menyelesaikan masalah harian.

Merenung jauh kehadapan dan sentiasa berfikir untuk meningkatkan kemajuan pada masa hadapan.

Mementingkan keuntungan jangka masa pendek.

Mementingkan keuntungan jangkamasa panjang.


Contoh ahli perniagaan :

En. Ahmad memiliki sebuah kedai runcit. Ia membeli barang-barang runcit daripada pemborong dan meletakkan barangannya di kedai untuk dijual kepada pengguna.

Contoh Usahawan :

En. Zulkifli menjalankan perniagaan runcit. Ia melabelkan harga barangan, menyusun barangan mengikut jenis-jenis tertentu dan kedainya berhawa dingin. Seorang juruwang ditugaskan di kaunter pembayaran. Kedai runcitnya seakan-akan sebuah pasar raya. Ia mempunyai beberapa cawangan di bandar lain.

Soalan Minggu Ke - 4

1.) Apakah itu teknousahawan dan senaraikan TIGA (3) ciri seorang teknousahawan.

Maksud Teknousahawan :

Teknousahawan ialah usahawan yang mempunyai kemahiran dan kemampuan menguasai teknologi tinggi dan canggih dalam melaksana dan mengembangkan perniagaan mereka. Kementerian Pembangunan Usahawan dan koperasi menyatakan bahawa teknousahawan adalah terdiri daripada usahawan yang mengaplikasikan sains dan teknologi bertujuan untuk bersaing dalam sesuatu industri.Menurut Teague (2000),teknousahawan ialah orang yang cuba menggunakan teknologi terbaru yang diperkenalkan oleh pihak lain dan disuaikan dengan keupayaannya untuk menukar perniagaan dan industri yang diceburinya.
Berdasarkan definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahawa teknousahawan ialah usahawan yang menggunakan kelebihan teknologi tinggi hari ini dalam proses mengeluarkan barang dan perkhidmatan.Penggunaan sesuatu teknologi mungkin berlaku pada proses input, pernukaran (tranformasi) atau output. Tujuan penggunaan sesuatu teknologi adalah untuk meningkatkan kualiti, kuantiti dan mempercepatkan proses mengeluarkan sesuatu barang atau perkhimatan melalui satu inovasi baru dalam proses tersebut.

Ciri - ciri teknousahawan

1. Inisiatif

Seseorang yang berinisiatif adalah individu yang

  • membuat sesuatu kerja atau tugas tanpa diarah atau dipaksa.
  • mempunyai sikap proaktif
  • giat berusaha untuk membangun dan menjayakan perniagaannya.

Dengan memiliki kompetensi ini usahawan mampu lebih maju. Di peringkat pra permulaan sesuatu perniagaan, sikap inisiatif membolehkan usahawan berusaha mencari peluang, mengambil tindakan awal menyediakan keperluan untuk memulakan dan menerokai bidang-bidang yang mungkin belum diterokai lagi.

2. Melihat dan merebut peluang

Sikap usahawan yang mempunyai daya melihat dan merebut peluang

  • mempunyai kecekapan mencari dan mengenal pasti peluang perniagaan yang wujud
  • berkemampuan untuk merebut peluang samada untuk memperluaskan pasaran, mendapatkan bantuan bagi kepentingan perniagaan dan lain-lain

Kompetensi ini menjadi faktor penting untuk kejayaan dan daya tahan perniagaan. Kemampuan ini akan membantu usahawan di peringkat memulakan perniagaan dan membolehkan hayat perniagaan yang berpanjangan.

3. Kecekalan

Sikap cekal dan tabah dapat dilihat melalui tindakan usahawan seperti berikut:

  • tidak merasa jemu mencari jalan untuk mencapai matlamat tanpa mengalah.
  • Sentiasa berusaha untuk mengatasi halangan yang boleh menyekat pencapaian matlamat

Usahawan sentiasa berhadapan dengan pelbagai risiko dan permasalahan. Contohnya harga bahan mentah meningkat dengan tiba-tiba, pekerja tidak amanah, permintaan barang yang menurun dan lain-lain lagi. Orang yang cekal tidak jemu berusaha untuk mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapinya dan sanggup bangun semula walau

pun pernah mengalami kegagalan.

4. Mencari maklumat

Sikap individu yang mampu mencari maklumat adalah:

· melakukan penyelidikan atau tinjauan sendiri untuk mendapat maklumat dan maklum balas bagi menyediakan barang atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan

· mendapatkan khidmat pakar untuk kemajuan perniagaan

· membuat kajian pasaran dan membuat analisisnya

Untuk berjaya, usahawan perlu mempunyai maklumat yang betul dan terkini. Usahawan perlu ada kemahiran mendapatkan maklumat yang betul daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Maklumat dan maklum balas yang diperolehi akan dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman, memperbaiki pencapaian dan prestasi perniagaan yang diterajui.

5. Menitik beratkan mutu kerja yang tinggi

Sikap individu yang menitik beratkan mutu kerja yang tinggi adalah:

· Cenderung untuk menghasilkan atau menjual barangan yang bermutu tinggi

· Sentiasa membuat perbandingan mutu kerja yang dihasilkan dengan mutu kerja orang lain supaya setanding atau berada di peringkat yang lebih baik.

· Tidak semata-mata ingin menyelesaikan sesuatu tugas sahaja tetapi akan menyelesaikan tugas itu dengan cemerlang dan bermutu .

Hasil kerja yang bermutu tinggi dapat menjamin kepuasan pelanggan dan ini akan dapat meluaskan pasaran serta meningkatkan imej usahawan dan perniagaan. Dengan ini, usahawan berpeluang untuk berjaya.

6. Komitmen terhadap perjanjian kerja

Sikap usahawan yang mempunyai kompetensi ini dapat dilihat dengan:

· kesanggupan melakukan pengorbanan peribadi untuk menyelesaikan sesuatu kerja

· mengambil tanggung jawab sepenuhnya dalam menyelesaikan sesuatu kerja

· kesanggupan membantu kakitangan demi untuk menyelesaikan tugas dan memberi kepuasan kepada pelanggan

· menunjukkan sikap mengambil berat untuk memuaskan kehendak pelanggan

· sentiasa memastikan setiap janji yang dibuat khususnya dengan pelanggan, pembekal dan lain-lain pihak ditunaikan seperti yang telah dipersetujui .

Sikap ini akan membolehkan orang lain percayakannya dan ini membantu meningkatkan imej usahawan dan perniagaannya. Kepercayaan pelanggan, pembekal, pihak institusi kewangan adalah kunci kepada kestabilan dan kemajuan perniagaan.

7. Berorientasi ke arah kecekapan

Sikap individu yang berorientasi ke arah kecekapan adalah:

· sentiasa mencari jalan melakukan sesuatu dengan kos yang lebih rendah atau dengan masa yang lebih singkat daripada kebiasaannya

· sentiasa mengambil berat tentang perkiraan kos dan keuntungan dari sesuatu pembaharuan, perubahan atau sesuatu tindakan.

· Menggunakan maklumat-maklumat perniagaan atau kaedah pengurusan untuk meningkatkan kecekapan diri dan perniagaan.

Kecekapan perniagaan akan dapat meningkatkan keuntungan dan menurangkan pembaziran dan kos. Ini akan membantu kejayaan perniagaan

8. Membuat perancangan yang sistematik

Sikap individu yang membuat perancangan yang sistematik:

· membuat perancangan dan mengatur langkah-langkah dan membahagikan tugas-tugas yang besar kepada yang lebih kecil dan mudah

· membuat rancangan untuk mengatasi halangan yang dijangkakan

· membuat penilaian dan memilih alternatif-alternatif terbaik untuk sesuatu tindakan

· mengambil pendekatan yang sistematik dan logikal untuk mencapai matlamat

Usahawan yang membuat perancangan yang sistematik akan dapat meningkatkan prestasi dan pencapaian matlamat perniagaan.

9. Menyelesaikan masalah secara kreatif

Sikap individu yang mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah adalah:

· mencari langkah-langkah yang bijak supaya masalah dapat diatasi dengan sebaik mungkin

· mencari dan melahirkan idea-idea baru atau cara penyelesaian secara inovatif

Seseorang usahawan sentiasa berhadapan dengan pelbagai ketidakpastian yang mungkin mendatangkan masalah kepada perniagaan yang sedang dijalankan. Semua masalah ini perlu ditangani secara kreatif. Sebagai contoh, usahawan yang sedang berhadapan dengan kadar pusing ganti pekerja yang tinggi perlu mampu menangani masalah ini dengan sebaik mungkin sekiranya punca masalah itu diketahui seperti masalah gaji pekerja, hal kebajikan pekerja, dan lain-lain. Tindakan yang diambil akan dapat menyelesaikan masalah dan mampu mewujudkan kesetiaan pekerja kepada perniagaan.

10. Yakin terhadap keupayaan diri

Individu yang bersikap yakin terhadap diri:

· mempunyai kepercayaan terhadap kebolehan dan kemampuan diri untuk mendapat apa yang dihajati.

· melahirkan perasaan yakin terhadap kemampuan dalam menyelesaikana sesuatu tugas atau menyahut sesuatu cabaran.

· boleh membuat keputusan tanpa ragu-ragu.

· banyak membaca dan mengumpul pengalaman terutama dalam bidang-bidang di luar bidang pengkhususan.

· tidak takut mencuba dan tidak takut gagal

Sikap yakin terhadap keupayaan diri akan membantu kejayaan perniagaan kerana sikap ini akan mewujudkan keyakinan orang lain kepada usahawan dan perniagaan.

11. Ketegasan

Sikap tegas dapat dilihat melalui tindakan-tindakan seperti berikut:

· berani menyuarakan pendapat atau idea kepada orang lain secara langsung

· berani mengambil tindakan walaupun terpaksa menghadapi tentangan daripada pihak lain.

Sifat tegas usahawan akan dapat menjamin pengawalan organisasi dengan baik. Ini adalah disebabkan ia dapat menjelaskan sesuatu masalah kepada orang yang terlibat supaya masalah sedemikian tidak berulang atau menular. Contohnya, masalah pekerja yang curi tulang atau ponteng kerja sekiranya diambil tindakan boleh menyebabkan pekerja lain tidak berani melakukannya.

12. Meyakinkan orang lain

Sikap individu yang dapat meyakinkan orang lain adalah:

· mampu menonjolkan diri untuk meyakini pelanggan membeli barang atau perkhidmatan yang diperniagakan.

· mampu menonjolkan kemahiran diri dan lain-lain kualiti

· bermaklumat dan berpengalaman

Usahawan perlu berurusan dengan pelbagai pihak. Untuk menjamin urusan perniagaan berjalan dengan lancar, ia hendaklah dapat menyakinkan pelbagai pihak yang berkepentingan kepada perniagaannya seperti kakitangan, pelanggan, pembekal, institusi kewangan dan sebagainya. Untuk dapat meyakinkan orang lain, usahawan perlu terlebih dahulu yakin kepada kemampuan sendiri.

13. Menggunakan strategi pengaruh

Sikap individu yang menggunakan strategi pengaruh adalah:

· cenderung memikirkan strategi-strategi yang boleh mempengaruhi orang lain tanpa tipu helah untuk sesuatu matlamat perniagaan.

Usahawan adalah pemimpin di dalam syarikatnya. Sebagai pemimpin, usahawan perlu mampu mempengaruhi pekerja-pekerja, dan industri yang diceburi supaya ia dapat mencapai matlamat perniagaannya.Terdapat lima asas pengaruh yang boleh digunakan;

· Pengaruh berdasarkan kuasa mutlak

· Pengaruh berdasarkan kuasa menghukum

· Pengaruh berdasarkan kuasa memberi ganjaran

· Pengaruh berdasarkan kuasa kepakaran

· Pengaruh berdasarkan kuasa memberi teladan

Usahawan perlu memiliki salah satu daripada sumber kuasa atau kombinasi sumber-sumber ini sebagai strategi pengaruhnya terhadap pelanggan, pekerja dan keseluruhan industri dan pasaran yang terlibat dengannya.
2.) Terangkan faedah yang diperolehi oleh seorang usahawan dengan menyediakan rancangan perniagaan.
3.) Senaraikan kandungan Rancangan Perniagaan mengikut turutan yang anda rasakan sesuai bagi sesuatu inovasi produk.

Soalan Minggu Ke - 5

a.) Berikan definisi dan konsep E - dagang (EC - E - Commerce).

Definisi dari tokoh Dr Irfan Khairi

Terdapat banyak definisi terhadap perniagaan e-dagang. Seorang tokoh e-dagang Malaysia, Dr Irfan Khairi mendefinasikan e-dagang (perniagaan internet) adalah “penggunaan internet sebagai alat untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan serta mengambil peluang interaktif internet untuk melakukan proses jual beli. Internet membolehkan perhubungan secara langsung antara peniaga dan pembeli tanpa bersua muka”.

Secara umumnya e-dagang adalah model perniagaan yang mana segala aktiviti perniagaan dijalankan sepenuhnya melalui penggunaan internet sebagai mediumnya.

Aktiviti e-dagang merangkumi penggunaan laman web bagi tujuan penjualan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan, melakukan pemasaran menerima bayaran melalui internet dan pengurusan khidmat pelangan secara online.

Terdapat tiga jenis perniagaan yang boleh di jalankan melalui medium internet iaitu yang berasaskan produk fizikal, produk digital dan produk perkhidmatan.

Produk fizikal adalah seperti pakaian, buku, makanan kesihatan, cenderamata manakala produk digital adalah seperti e-book, rakaman video, rakaman gambar dalam format bmp, jpeg, gif yang hanya boleh di muat turun melalui komputer atau di hantar melalui e-mel. Contoh perniagaan berteraskan perkhidmatan adalah seperti perkhidmatan membina laman web, perkhidmatan mencari jodoh dan lan lain perkhidmatan yang bersesuaian dijalankan di internet.

Definisi dari sumber wikipedia

E-dagang bermaksud pembelian atau penjualan barangan dan perkhidmatan melalui internet.
Pertukaran teknologi melalui beberapa pihak dan juga aktiviti - aktiviti organisasi yang berasaskan elektronik yang memudahkan pertukaran tersebut.


b.) Bagaimana E - Dagang menyediakan peluang kepada usahawan baru?
c.) Terangkan berkenaan LIMA (5) Model E - Dagang yang berikut :

1.) B2B ( Bisness To Bisness )

Skop e-dagang yang merangkumi diantara dua organisasi yang berbeza.Ia termasuklah pembelian , perolehan , pengurusan pengedaran dan pengurusan iventori.


2.) B2C ( Bisness To Consumer )

Transaksi yang berlaku dari satu syarikat ke syarikat yang lain, juga dalam konteks syarikat kepada pelanggan.

3.) P2P (Peer To Peer )

Jaringan komputer dimana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi client secara bersamaan. Contohnya dalam file sharing antara komputer di Jaringan Windows Network Neighbourhood ada 5 komputer (kita beri nama A,B,C,D dan E) yang memberi hak akses terhadap file yang dimilikinya. Pada satu saat A mengakses file share dari B bernama data_nilai.xls dan juga memberi akses file soal_uas.doc kepada C. Saat A mengakses file dari B maka A berfungsi sebagai client dan saat A memberi akses file kepada C maka A berfungsi sebagai server. Kedua fungsi itu dilakukan oleh A secara bersamaan maka jaringan seperti ini dinamakan peer to peer.


4.) M - Commerce ( Mobile Commerce )

Aktiviti perniagaan yang dihubungkan melalui rangkaian tanpa wayar.Contohya dengan pembelian wallpaper telefon bimbit , pembelian di laman - laman web tertentu dah sebagainya.


5.) G2G ( Goverment To Goverment )

Perniagaan yang dijalankan diatas talian antara jabatan - jabatan kerajaan untuk melihat sesuatu projek dan peghasilan keputusan yang diberikan dengan jabatan tersebut.

Soalan Minggu Ke - 6

Senaraikan EMPAT (4) strategi yang boleh dipilih oleh usahawan dalam memulakan sesebuah perniagaan.

1.) Memulakan sendiri perniagaanModalUsahawan mesti mempunyai modal yang cukup untuk memulakan dan menjalankan perniagaan.
Jumlah modal yang diperlukan bergantung kepada saiz dan jenis perniagaan, lokasi perniagaan, dan jumlah kredit yang hendak diberikan kepada para pelanggan.

Modal boleh datang daripada simpanan sendiri atau pinjaman daripada sahabat handai atau sanak saudara ataupun dari bank. Bagi mendapatkan pinjaman bank, satu kertas kerja perlu disediakan untuk meyakinkan pihak bank tentang kemampuan membayar balik pinjaman.Lokasi (Tempat Perniagaan)

Usahawan mesti bijak memilih lokasi yang strategik atau sesuai bagi menjamin kejayaan perniagaan. Perniagaan harus diletakkan di tempat yang mempunyai daya kuasa beli yang tinggi dan kurang persaingan.Pemilihan lokasi juga boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti modal, kos sewa, persaingan, kemudahan infrastruktur, undang-undang dan lain-lain.Minat, pengetahuan dan pengalamanUsahawan mesti mempunyai minat dalam perniagaan. Minat itu mestilah berkekalan dan bukan sekadar sementara waktu sahaja. Jika tidak, perniagaannya susah untuk dijalankan.Usahawan juga perlu mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perniagaan yang akan diceburinya. Contohnya, jika dia hendak membuka kedai pakaian, dia mesti tahu dari mana untuk mendapatkan stok pakaian itu.Usahawan juga harus memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai selok-belok pengurusan, mengurus wang, stok, masa, melayan pelanggan, menyimpan rekod dan akaun- serta lain-lain lagi.Pengalaman boleh diperoleh dengan cara bekerja, sebagai pembantu dalam bidang perniagaan yang berkenaan.Pengetahuan boleh diperoleh dengan belajar di sekolah, maktab atau universiti, membaca buku-buku yang berkenaan, mengikut kursus perniagaan, bertanya, berbincang dan memerhati peniaga-peniaga lain menjalankan perniagaan mereka.Jenis dan saiz perniagaan

Usahawan mesti menentukan jenis dan saiz perniagaan yang hendak dijalankan. Jenis perniagaan hendaklah bersesuaian dengan kebolehan, pengetahuan dan pengalamannya.
Saiz perniagaan hendaklah juga bersesuaian dengan modal yang ada, kebolehan, pengalaman dan pengetahuan untuk mengawal dan mengurus perniagaan itu. Saiz perniagaan yang kecil mudah dimulakan serta diurus. Perniagaan secara besar-besaran memerlukan modal yang besar dan tidak begitu mudah dikendalikan.

Persaingan

Usahawan juga mesti memikirkan tentang persaingan yang akan dihadapinya. Kajian perlu dibuat untuk mengenal pasti pesaing-pesaing, bilangannya, saiz perniagaan mereka, kekuatan dan kelemahan mereka dan sambutan para pelanggan terhadap perniagaan mereka.
Membuka perniagaan di tempat yang banyak mempunyai persaingan tentu tidak akan dapat menarik ramai pelanggan pada mulanya. Tetapi jika usahawan dapat memberi layanan yang lebih baik, pelbagai pilihan barang, harga yang berpatutan dan perkhidmatan selepas jualan yang memuaskan banyak pelanggan akan tertarik untuk kekedainya. Bagaimanapun usahawan perlu mengadakan rancangan dan ikhtiar yang rapi dan bernas untuk mengatasi para pesaing.Undang-undang dan peraturanUsahawan mesti mengetahui undang-undang, peraturan-peraturan serta akta-akta yang mengawal perjalanan perniagaan dalam negara kita agar tidak melanggar undang-undang, peraturan, atau akta yang boleh menghalang perjalanan perniagaan. Pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Tempatan, Majlis Bandaran atau Dewan Bandar Raya telah menetapkan jenis-jenis perniagaan yang boleh dijalankan di kawasan-kawasan tertentu serta jenis lesen yang diperlukan. Usahawan mestilah mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan.Di samping itu, semua perniagaan mesti didaftarkan dengan pihak-pihak tertentu kecuali penjaja bergerai yanng hanya perlu mendapatkan lesen menjaja daripada pihak berkuasa tempatan. Usahawan juga mesti mematuhi berbagi-bagai akta seperti Akta Perihal Dagangan, Akta Kawalan Harga, Akta Kawalan Bekalan dan lain-lain.Sumber bekalanUsahawan perlu mengetahui tempat-tempat di mana ia mendapat bekalan barang-barang dengan seberapa murah dan mudah. Usahawan harus tahu pembekal mana yang dapat menawarkan diskaun dan kredit yang lebih baik.Memulakan SendiriSeseorang boleh memulakan perniagaan sendiri jika ia mempunyai keyakinan dan kebolehan tentu ia akan berjaya. Untuk memulakan perniagaan sendiri, ia hanya perlu memastikan kewujudan perkara-perkara berikut :-perniagaan yang sedang maju membeli atau bergabung dengan sebuah perniagaan yang lain dan mengambil alih pengurusannya. Di sini perkembangan perniagaan berlaku dengan cepat. Apabila seseorang peniaga mengambil alih atau bergabung dengan sesuatu perniagaan, ia seharusnya menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk :-merundingkan harga yang terbaikmendapatkan syarat-syarat bergabung atau ambil alih yang baik dari penjual.

2.) Jualan langsung
MLM (Multi-Level Marketing) atau Pemasaran Pelbagai Aras atau lebih dikenali sebagai Perniagaan Jualan Langsung merupakan suatu industri yang bernilai berbilion-bilion Ringgit walaupun industri ini sebenarnya masih baru di Malaysia. Banyak usahawan jualan langsung yang telah menjadi kaya-raya dalam industri ini. Sesetengahnya menjadi jutawan setelah berkecimpung dengan perniagaan ini untuk beberapa tahun. Sesetengahnya pula hidup senang setelah menukar kerja sepenuh masa mereka dengan perniagaan jualan langsung.Namun demikian, terdapat banyak pula yang menyertai perniagaan jualan langsung ini yang GAGAL biarpun telah mencubanya sedaya upaya. Mengapa ada yang gagal dalam perniagaan ini sedangkan ada yang berjaya pula? Ada yang mengatakan bahawa mereka GAGAL kerana mereka tidak ada nasib, tidak ada pengalaman dalam perniagaan ini, malu berjumpa dengan pelanggan, dan seribu satu macam alasan/sebab.Sebenarnya, punca kegagalan dalam perniagaan Jualan Langsung BUKANLAH berpunca daripada nasib atau tidak ada pengalaman berniaga, tetapi disebabkan oleh KETIADAAN TEKNIK, iaitu teknik menaja, teknik menjual, teknik memberikan khidmat kepada downline, teknik membuat home party, dan beberapa teknik lain. Rata-rata mereka yang berjaya dalam perniagaan ini bukanlah mereka yang memiliki pengalaman berniaga yang menakjubkan. Mereka yang berjaya memiliki teknik yang tidak diketahui oleh orang lain.

3.) Pakatan strategik

strategi perletakan harga

· Harga ialah nilai yang ditetapkan bagi sesuatu produk pasaran dan harus dibayar oleh pengguna dengan wang mengikut nilai tersebut

· Perkhidmatan kafe siber perlu ditawarkan mengikut haraga pasaran dan harga yang ditawarkan oleh pesaing

· Pengguna kafe siber dikenakan bayaran berdasarkan tempoh masa penggunaan, mengikut jam penggunaan

· Caj bayaran bergantung pada jenis perkhidmatan yang diperoleh di kafe siber tersebut.Pengiklanan dan promosi

Promosi ialah cara pemasar dalam memberitahu, memberi penerangan, menunjukkan yang cuba mempengaruhi konsumer membuat keputusan pembelian.

Promosi sebuah kafe siber dilakukan dengan menyatakan kelebihan yang terdapat pada produknya.

Kafe siber melakukan promosi dengan tujuan untuk perkenalkan produk baru, mempengaruhi dan memujuk konsumer menggunakan perkhidmatan kafe siber dan meningkatkan jumlah pelanggan dari masa ke semasa.

Promosi juga bertujuan untuk mengekalkan pengguna kafe siber yang sedia ada.

Jika wujud persaingan daripada perniagaan kafe siber yang lain, promosi digunakan untuk bersaing dengan memberitahu kelebihan yang dimilikinya.

Tempat

Satu keputusan yang dibuat untuk menentukan lokasi perniagaan yang akan dijalankan.

Pembinaan kafe siber di kawasan perumahan yang baru dibuka dapat membuka peluang perniagaan kafe siber berkembang maju

Di kawasan perumahan, pelbagai kemudahan disediakan oleh pihak pemaju perumahan. Hal ini secara tiak langsung membolehkan perniagaan menikmati kemudahan tersebut seperti kemudahan elektrik, telefon dan air.

Di samping itu, lokasi tersebut menyediakan bakal pelanggan yang terdiri daripada kanak-kanak dan remaja yang suka akan kemudahan kafe siber.

4.) Perniagaan Francais
Francais adalah suatu kaedah perniagaan yang telah terbukti berjaya di seluruh dunia. Dengan memulakan sebuah perniagaan francais sebagai seorang francaisi, usahawan tersebut telah berjaya memendekkan tempoh pembelajaran dan "trial and error” kerana operasi perniagaan berjalan secara mengikuti sebuah sistem perniagaan yang telah dikaji terlebih dahulu & ianya disediakan oleh francaisor.
Pengiklanan, sokongan dan latihan juga merupakan sebahagian daripada pakej francais yang ditawarkan oleh francaisor. Justeru itu, program ini seharusnya diambil peluang oleh mereka yang mempunyai minat mendalam terhadap bidang perniagaan kerana konsep perniagaan francais itu sendiri berisiko rendah, berdaya maju dan lebih stabil.

5.) Mengambilalih perniagaan sedia ada

6.1 Definasi Strategi
Merupakan rancangan teratur yang mengandungi kaedah untuk mencapai matlamat jangka panjang sesebuah perniagaan. Mengandungi kaedah pelaksanaan aktiviti perniagaan yang berkesan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Kaedah yang dirancang boleh mengagihkan sumber perniagaan yang terhad secara seimbang dan berdaya saing. Kaedah yang dipilih untuk strategi bergantung kepada kemahiran dan teknologi yang wujud dalam syarikat. Strategi mengikut tahap perkembangan perniagaan terdiri daripada(a) Strategi berasaskan sumberKeberkesanan penggemblengan sumber yang berkaitan dengan usaha untuk memulakan perniagaanCth : modal, pekerja mahir, teknologi, ruang niaga dan pembekal(b) Strategi menembusi pasaranMemperkenalkan perniagaan dan produk yang ditawarkan kepada pelangganStrategi yang digunakan :-(a) Melaksanakan promosi yang berkesan dan tawaran harga yang menarik(b) Memastikan kualiti produk yang ditawarkan lebih baik(c) Produk yang dihasilkan mesti dapat diagihkan kepada pengguna akhir(c) Strategi perkembangan§ Meningkatkan permintaan daripada pelanggan§ Strategi yang digunakan :-(a) Memperbaiki kualiti produk yang ditawarkan(b) Mempelbagaikan ciri bentuk dan fungsi produk(c) Mengenalpasti dan mewujudkan kumpulan pelanggan baru(d) Menambahkan cara /memperbaiki kecekapan produk diagihkan(e) Menambahkan kecekapan perkhidmatan yang diberi(d) Strategi pengekalanMengekalkan tahap permintaan daripada kemerosotanStrategi yang digunakan :-(a) Mencari pelanggan baru(b) Mencari pasaran baru(c) Merangsang pengguna sedia ada meningkatkan penggunaan produk(d) Mewujudkan kegunaan baru produk(e) Memperkenalkan ciri baru produk(f) Meningkatkan kualiti6.2 Tujuan dan Pentingnya Strategi(a) Mengurangkan risiko kegagalanPembentukan strategi telah mengambilkira factor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kepada syarikatMembantu usahawan mengurangkan risiko kegagalan akibat persaingan(b) Menentukan arah perkembangan syarikatMemberi hala tuju terhadap apa yang hendak dicapai oleh perniagaan dalam suatu jangkamasa yang telah ditetapkan(c) Menggembleng sumber secara berkesanMembantu usahawan mengagihkan sumber secara berkesan / saksama dalam melaksanakan strategi kerana sumber yang dimiliki adalah terhad dan berkurangan.(d) Merealisasikan wawasanKaedah / aktiviti yang dilaksanakan dalam strategi akan menterjemahkan idea/ wawasan kepada suatu penghasilan yang dikehendaki6.3 Keadaan Persekitaran KeusahawananPenganalisaan persekitaran luaran memberi maklumat tentang peluang dan ancaman yang akan memberi kesan kepada prestasi syarikat.Penganalisaan persekitaran dalaman akan memberi maklumat tentang kekuatan dan kelemahan syarikatnya sendiri.Perubahan dalam mana-mana factor persekitaran akan mempengaruhi bagaimana sesebuah organisasi melaksanakan perniagaan mereka.6.3.1 Persekitaran LuaranMerangkumi unsur di luar organisasiyang mempunyai hubungkait dengan operasi perniagaan dan mampu mempengaruhi corak operasi sesebuah perniagaan(a) PolitikPenglibatan kerajaan dalam hal ehwal perniagaan cenderung untuk mewujudkan suasana perniagaan yang menarik / menguntungkan peniaga.Contoh : pengurangan cukai / insentif pelaburan / kemudahan pinjaman/ skim galakan dalam perniagan.(b)PerundanganBentuk perundangan yang dilaksanakan bertujuan untuk melindungi masyarakat perniagaan supaya mengamalkan strategi persaingan yang sihat / menjamin suasana perniagaan yang menarik.(c) EkonomiIklim ekonomi mempengaruhi kedudukan kewangan negara / inflasi / prospek pelaburan.(d) SosialPerubahan dalam aliran sosio-budaya akan meyumbang kepada pembentukan cara baru dalam gaya hidup / cara bekerja / kepenggunaan yang akan mewujudkan kehendak dan keperluan yang berbeza terhadap produk(e) TeknologiTeknologi baru dan perubahan teknologi akan memberi kesan kepada cara organisasi perniagaan bersaing / dikendalikanSerta memberi kesan kesan kepada proses pengeluaran / system pengedaran / daya saing syarikat(f)PembeliKuasa tawar menawar pembeli akan menentukan tahap persaingan dalam industri / pasaran(g) PembekalPembekal mempunyai kuasa tawar-menawar dalam menentukan harga bahan / jumlah yang boleh dibekalkan / kemudahan kredit / pengangkutan / ketepatan masa / kualiti bahanPerlu wujud kerjasama / saling Bantu-membantu(h) PersainganKewujudan usahawan / produk baru dalam industri menyumbang kepada persaingan yang kompetatif dari segi harga / inovasi produk /perbezaan produkKeuntungan syarikat akan bergantung kepada keberkesanan dalam menggunakan kaedah persaingan.6.3.2 Persekitaran Dalaman(a) Sumber manusiaKekuatan / kelemahan syarikat bergantung kepada kemahiran dan ketrampilan sumber manusia yang berkhidmat dalam perniagaan tersebut(b) Struktur OrganisasiSusunatur dan perhubungan yang saling berkait antara bahagian / kedudukan jawatan penting sebagai alat untuk menyelaraskan organisasi dan mewujudkan kestabilan / kesinambungan organisasi untuk terus beroperasi serta menentukan kejayaan / kegagalan syarikat dalam mencapai matlamat.(c) KewanganKedudukan kewangan akan mempengaruhi peluang pelaburan / pembiayaan kos pembangunan sumber manusia / teknologi / pengendalian supaya syarikat lebih berdaya saing(d) Penyelidikan dan PembangunanPelaburan dan keupayaan dalam R & D akan menyumbang kepada peningkatan daya saing syarikat.6.4 Khidmat Sokongan Keusahawanan6.4.1 Jenis Khidmat Sokongan Dan Agensi Terlibat6.5 Penjanaan Idea Keusahawanan6.5.1 Mendapatkan Sumber IdeaPerkara yang boleh mencetuskan sumber idea perniagaan ialah :-a.) hasil penyelidikan dan pembangunan yang dilakukanakan mewujudkan produk dan teknologi barub.) perubahan dalam trend dan gelagat penggunadari segi pendapatan dan citarasac.) sumber semulajadi tempatanmenjalankan perniagaan dengan mengkomersilkan bahan mentah tempatand.)mengenalpasti masalah penggunadengan memenuhi keperluan dan kehendak penggunae.)mengkaji rancangan pembangunan ekonomi kerajaan dan infrastruktur kerajaanf.) maklumat perdagangan antarabangsamaklumat import dan eksport dapat memberikan idea tentang produk gantian6.5.2 Kaedah Menjana Idea1.) Percambahan fikiran2.) Perbincangan kumpulan3.) Berdampingan dengan orang ramai4.) Membuat peninjauan sendiri5.) Membaca laporan akhbar dan majalah6.) Melalui internet6.5.3 Menilai IdeaAspek penilaian yang perlu dibuat ke atas idea ialah :-keperluan modal untuk melaksanakan ideaiaitu sumber kewangan untuk membiayai pelaksanaan ideakemahiran yang diperlukandan bagaimana caranya kemahiran boleh diperolehundang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan idea yang ingin dilaksanakan tempoh masa untuk melaksanakan idea sebelum idea itu menjadi kurang penting /tempoh masa idea itu dicetus dan idea itu dilaksanakankemudahan untuk mendapatkan sumberdan peralatan yang diperlukan keuntungan yang diramalkan apabila idea dilaksanakan dan potensi perniagaan itu berkembangSoalan Minggu Ke - 7

Terdapat TIGA (3) jenis perniagaan yang lazimnya terdapat di Malaysia iaitu Perniagaan Tunggal, Perkongsian dan Syarikat.Terangkan setiap jenis perniagaan tersebut dan nyatakan kebaikan serta keburukan bagi setiap jenis perniagaan berkenaan.Perniagaan Tunggal (Mudharabah)Seorang PemilikPemilik - tunggalPendaftaran - Didaftarkan dengan pendaftar perniagaan Suruhanjaya Syarikat MalaysiaPengurusan - diurus sendiri atau diupah orang lain mengurusKuntungan - diperolehi sepenuhnyaliabiliti - tidak terhadContoh : Perniagaan Kamunting Enterprise, Kedai Kopi Abd. RashidKeburukanRisiko PersendirianPemilik perniagaan tunggal sangat tinggi.Pemilik perniagaan akan bertanggunjawab sepenuhya.Segala tanggungjawab hutang dan liabiliti lain adalah tanggungan perbadi pemiliknya.Pembubaran perniagaan TunggalPerniagaan itu dianggap telah tamat apabila pemilik :

-Berhenti berniaga

-Meninggal dunia

-Muflis atau bankrap

KebaikanPenubuhanPerniagaan tunggal tidak memerlukan proses yang banyak dan rumit.KeuntunganSemua keuntugan akan menjadi hak milik pemilik perniagaan secara mutlak.

Perkonsian (Murabahah )

Dua atau lebih dariada seorang pemilikPemilik - dua hingga 20 orang pemilikPendaftaran - Didaftarkan dengan pendaftar perniagaan Suruhanjaya Syarikat MalaysiaPengurusan - diurus oleh orang yang dilantikKeuntungan - dibahagikan mengikut perjanjian perkongsianLiabiti - tidak terhadContoh : Poliklinik Dr. Azhar dan rakan-rakan

Keburukan

Jangka Hayat

Bagi perkongsian yang rakan kongsinya terdiri daripada dua orang sahaja.Kematian salah seorang rakan kongsi menyebabkan perkongsian terpaksa dibubarkan.Ini berbeza dari syarikat dimana hayatnya akan berterusan walaupun pihak-pihak yang menubuhkan telah meninggal dunia.

Masalah Pengurusan

Pengurusan perkongsian dianggap kurang cekap jika dibandingkan dengan syarikat kerana struktur syarikat terdiri dari beberapa tahap pekerja yang mana setiap tahap pekerja mempunyai tanggungjawab yang tersendiri.Ini mungkin terjadi dalam perkongsian yang mempunyai bilangan rakan kongsi yang kecil.

Kebaikan

Potensi Berkembang

Perkongsian untuk berkembang adalah lebih tinggi berbanding perniagaan tunggal.Keupayaan untuk berkembang dengan cepat agak terhad.

Kerahsian Maklumat

Maklumat operasi dan keuntungan perniagaan perkongsian tidak perli di dedahkan kepada semua orang.Keadaan ini adalah berbeza dengan syarikat dimana ahli mempunyai hak untuk memeriksa kedudukan kewangan

Syarikat ( Musyarakah )

dimiliki oleh orang awam atau kerajaan melalui pembelian terbitan sahamPemilik - dimiliki oleh orang awam yang memiliki sahamPendaftaran - Didaftarkan dengan pendaftar Syarikat Kementerian Perdagangan Dalam NegeriPengurusan - diurus oleh lembaga pengarahKeuntungan - dibahagikan dalam bentuk dividenLiabiliti - terhadContoh : Syarikat Telekom Berhad, Syarikat Tenaga Nasional Berhad, Syarikat Taiping Sekuriti berhad, Syarikat Genting Berhad

Keburukan

-Rumit untuk diuruskan serta terikat dan tertakluk kepada Akta Syarikat.

-Cukai Pendapatan yang tinggi.

-Saham Syarikat tidak boleh dijualbeli melalui Pasaran Saham

Kebaikan

-Liabiliti perniagaan adalah terhad kepada sumbangan modal sahaja.

-Kontuniti atau Syarikat terjamin iaitu Syarikat tidak akan dibubar dengan kematian seseorang pemegang saham.

-Kemudahan untuk mendapat modal.

-Kemudahan dari segi penukaran hakmilik.

Soalan Minggu Ke -8

Cari maklumat berkenaan fungsi badan-badan keusahawanan IT yang berikut:~National IT Agenda(NITA)~Pada tahun 1996, Malaysia melancarkan Agenda IT Nasional (Nita) sebagai sebahagian daripada strategi utama yang ditujukan untuk pembangunan nasional dan pembinaan bangsa sebagai persiapan untuk menghadapi cabaran di era IT. Kerajaan bersetuju bahawa ada keperluan untuk pembangunan IT yang lebih seimbang bagi negara dalam hal malaysia 's info struktur dan aplikasi.Sebagai kesedaran kebangsaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) berkembang, khususnya, pemahaman masalah-masalah keselamatan ICT merangkumi lingkup yang luas dan bervariasi, di Malaysia Computer Emergency Response Team (MyCERT) dilancarkan pada Mac 1997. MyCERT itu diperlukan kerana pertumbuhan dalam adopsi solusi ICT dalam semua aspek menuntut Malaysia rujukan yang dipercayai dan pusat spesialis untuk menyokong baik langkah-langkah aktif dan proaktif dalam ICT keselamatan.Ke-6 Majlis Teknologi Maklumat Nasional (NITC) Pertemuan pada Januari 1998, bersetuju untuk membentuk rangkaian nasional dan akreditasi agensi keselamatan, yang pada gilirannya melahirkan ICT Nasional Keselamatan dan Pusat Tanggap Kecemasan (NISER) yang juga mengetuai MyCERT . Pada Mac 2007, peranan NISER dinaikkan menjadi CyberSecurity malaysia.Hari ini, malaysia CyberSecurity ada sebagai acuan kebangsaan dan pusat pakar dalam keselamatan cyber di bawah lingkup Jabatan Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).Malaysia Venture Capital Management Berhad(MAVCAP) ~T-Melmax Sdn Bhd (T-Melmax) merupakan ICT Status Bumiputera-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan juga merupakan status MSC aktif syarikat. Dengan sebuah syarikat syarikat persatuan malaysia Venture Capital Management Berhad (MAVCAP). Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk mengembangkan solusi teknologi inovatif untuk berbagai industri dengan tumpuan khusus tentang aplikasi kewangan. Fokus dari T-Melmax adalah mengenai pembangunan perbankan elektronik berasaskan web solusi untuk memudahkan transaksi runcit dan borong pemprosesan. Solusi kami dilengkapi untuk menangani pemprosesan bayaran pukal, pukal koleksi, runcit bayaran dan bayaran lain dengan pelbagai antara muka anda IBG (Inter Bank Giro), FPX (Pemprosesan Kewangan Exchange - Payment Gateway di Malaysia) dan mengikut Undang-Undang badan-badan seperti EPF (Employee provident Fund), SOCSO (Jaminan Sosial) dan LHDN (Cukai Pendapatan), dll Dalam bidang integrasi sistem juga, kami adalah perintis syarikat Malaysia tempatan menawarkan perkhidmatan untuk integrasi sistem, dengan catatan sukses menyelesaikan projek penggabungan sistem TI untuk Bank & RHB Bank Harapan, dalam masa yang terhad jangka waktu 6 bulan dalam anggaran tetap. Kami memiliki rekam jejak yang berjaya integrasi dan pelaksanaan SunGard Treasury Stock solusi dan Perbankan (Online Share Trading) solusi. T-Melmax percaya bahawa melalui jajaran produk inovatif, nilai-tambah kos perkhidmatan yang berkesan, seimbang eksekutif pasukan pengurusan dan besar peluang pasaran; syarikat akan terus berkembang, memperoleh pasaran selama beberapa tahun untuk mewujudkan visi menjadi pemimpin dalam menyediakan penyelesaian kewangan untuk wilayah Asia tenggara. T-MELMAX relatif muda, tetapi kuat secara kewangan syarikat. Ini juga merupakan syarikat syarikat persatuan daripada Pengurusan Modal Ventura Malaysia Berhad (MAVCAP), yang merupakan pemegang saham terbesar kami. Total modal disetor untuk T-MELMAX adalah RM 6,5 juta. Model pendapatan kami lebih cenderung ke arah ASP dan pendapatan berulang berlangsung saat ini kami sudah kontrak jangka panjang dengan beberapa institusi kewangan (berdasarkan syarat-syarat bayaran bulanan).Malaysia Exchange of Securities Application Grant Scheme(DAGS) ~

Aplikasi Grant Scheme (DAGS) yang memberikan kesempatan bagi Malaysiauntuk mencipta perisian dan kandungan yang sebenar dalam desain, di tempatan kandungan,dan disesuaikan dengan keperluan masyarakat tempatan. Secara khusus,bertujuan untuk menghasilkan program minat dan penyertaan anda technopreneursmengembangkan program dan sistem perisian untuk kegunaan umum. Dalam hal ini,proposal projek seperti on-line transaksi, pembelajaran interaktif dan communitynetkomunikasi yang difailkan di bawah Demonstrator ApplicationProgram.Soalan Minggu Ke-9

Cari maklumat dan berikan perbezaan
bagi istilah yang berikut:

~ strategi Kaizen dan strategi Inovasi.
KAIZEN ialah perkataan Jepun yang membawa maksud ‘penambahbaikan’ yang berterusan. Kaizen adalah cara hidup – sama ada dalam kehidupan bekerja, kehidupan sosial mahupun kehidupan seharian di rumah. Kaizen merupakan satu konsep ‘payung’ yang merangkumi kebanyakkan dari amalan-amalan unik orang-orang Jepun, termasuk cara berfikir, disiplin, mematuhi arahan, taat, kekemasan tempat kerja, kerapian, kebersihan, keselamatan, kerja kumpulan serta nilai-nilai positif yang lain dalam kehidupan seharian. Dalam konteks pengurusan, KAIZEN bermaksud penambahbaikan berterusan yang melibatkan semua pihak dalam organisasi termasuk pengurus dan pekerja.
Kaizen dalam bahasa Jepun bermaksud penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan secara berdikit ( gradual) dan teratur. Dalam pengurusan organisasi Kaizan adalah satu amalan dan budaya mengekalkan penambahbaikan berterusan yang fokus kepada penghapusan pembaziran dalam sistem dan proses organisasi. Strategi Kaizan bermula dan berakhir dengan manusia atau pekerja. Melalui Kaizan, pemimpin yang terlibat akan membimbing pekerja untuk terus berusaha ke arah penambahbaikan yang memenuhi kecemerlangan kualiti, kos yang rendah dan juga ketepatan penghantaran.
Pendekatan Kaizen adalah lebih menekakankan kepada kemanusiaan, kerana ia memerlukan setiap individu untuk terlibat dalam usaha-usaha penambahbaikan. Ia berdasarkan kepada kepercayaan bahawa setiap manusia boleh menyumbang kepada penambahbaikan tempat kerjanya di mana ia menghabiskan satu pertiga dari kehidupannya.~ strategi perniagaan Sun Zi dan Ziangqi.

~ usahawan Machiavelli dan usahawan Beriman.
Usahawan Machiavelli
Machiavellianism (usahawan machiavelli)diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli yang berpendapat usahawan yang memiliki “High-Mach”iaitu bersikap pragmatik, mengekalkan jarak emosi dan yakin tujuan boleh menghalalkan cara. Kesan daripada keyakinan sedemikian menyebabkan mereka bersedia mempergunakan orang lain atau menggunakan pelbagai cara demi untuk mencapai matlamat peribadi mereka.

Usahawan beriman
-Halal mencari rezeki
-Menunaikan solat
-Sentiasa mengambil cabaran
-Sedekah kepada golongan yang tidak mampu
-Sanggup menempuh dugaan yang di uji ole Allah s.w.t
-Usaha di jalan yang benar

Soalan Minggu Ke-10

Nyatakan serta terangkan EMPAT (4) komponen analisa SWOT secara terperinci.

Analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) telah
menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri. Namun
demikian tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi
alat Bantu pembuatan keputusan dalam pengenalan program-program baru
di lembaga pendidikan kejuruan.

Proses penggunaan manajemen analisa SWOT menghendaki adanya suatu
survei internal tentang strengths (kekuatan) dan weaknesses
(kelemahan) program, serta survei eksternal atas opportunities
(ancaman) dan threats (peluang/kesempatan). Pengujian eksternal dan
internal yang terstruktur adalah sesuatu yang unik dalam dunia
perencanaan dan pengembangan kurikulum lembaga pendidikan.

Contoh pengembangan pendidikan menggunakan analisa SWOT, adalah suatu
cara yang berguna dalam menguji kondisi lingkungan tentang program
baru yang ditawarkan suatu lembaga pendidikan. Sebuah tinjauan atas
aplikasi potensial SWOT dalam jangkauan yang luas juga merupakan
tujuan dari pada tulisan ini.

1. Pendahuluan

Lingkungan eksternal mempunyai dampak yang sangat berarti pada sebuah
lembaga pendidikan. Selama dekade terakhir abad ke duapuluh,
lembaga-lembaga ekonomi, masyarakat, struktur politik, dan bahkan gaya
hidup perorangan dihadapkan pada perubahan-perubahan baru. Perubahan
dari masyarakat industri ke masyarakat informasi dan dari ekonomi yang
berorientasi manufaktur ke arah orientasi jasa, telah menimbulkan
dampak yang signifikan terhadap permintaan atas program baru
pendidikan kejuruan yang ditawarkan (Martin, 1989).

Program kejuruan pada sekolah-sekolah menengah umumnya mencakup bidang
pelayanan (area service) dalam spektrum yang luas, akan tetapi
program-program sekolah kejuruan sekarang harus dapat menyediakan
program yang lebih baik daripada sekolah kejuruan maupun
sekolah-sekolah khusus (Weber, 1989). Program-program yang ada, dan
yang direncanakan untuk masa depan tanpa memandang jenis sekolah,
harus didasarkan pada pertimbangan yang seksama secara cermat tentang
kecenderungan (trend) dalam masyarakat di masa yang akan datang.

Para administrator atau pengelola sekolah kejuruan harus berperan
sebagai penggagas atau inovator dalam merancang masa depan lembaga
yang mereka kelola. Strategi-strategi baru yang inovatif harus
dikembangkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan akan
melaksanakan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
mendatang khusunya pada abad 21 dan setelahnya. Untuk melakukan hal
ini, antara lain dibutuhkan sebuah pengujian mengenai bukan saja
lingkungan lembaga pendidikan itu sendiri tetapi juga lingkungan
eksternalnya (Brodhead, 1991). Analisis kekuatan, kelemahan,
kesempatan/peluang, dan ancaman atau SWOT (juga dikenal sebagai
analisis TOWS dalam beberapa buku manajemen), menyediakan sebuah
kerangka pemikiran untuk para administrator pendidikan dalam
memfokuskan secara lebih baik pada layanan kebutuhan dalam masyarakat.

Meskipun sebenarnya analisi ini banyak ditujukan untuk penerapan dalam
bisnis, ide penggunaan perangkat ini dalam bidang pendidikan bukanlah
hal yang sama sekali baru. Sebagai contoh, Gorski (1991) menyarankan
pendekatan ini untuk meningkatkan minat dalam masyarakat untuk
memasuki sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan khususnya sekolah
kejuruan. Perangkat manajemen yang sedianya ditujukan untuk bidang
industri seringkali bisa diolah untuk diterapkan di bidang pendidikan,
karena adanya kemiripan yang fundamental dalam tugas-tugas
administratif.

SWOT adalah sebuah teknik yang sederhana, mudah dipahami, dan juga
bisa digunakan dalam merumuskan strategi-strategi dan
kebijakan-kebijakan untuk pengelolaan pegawai administrasi
(administrator). Sehingga, SWOT disini tidak mempunyai akhir, artinya
akan selalu berubah sesuai dengan tuntutan jaman. Tujuan dari
penulisan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana SWOT dapat digunakan
oleh para administrator dalam menganalisis dan memulai pembuatan
program baru yang inovatif untuk ditawarkan dalam pendidikan kejuruan.

2. Konteks Dewasa Ini

Analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap
kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta kesempatan
dan ancaman lingkungan eksternalnya. SWOT adalah perangkat umum yang
didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan
keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan
(Johnson, dkk., 1989; Bartol dkk., 1991). Jika hal ini digunakan
dengan benar, maka dimungkinkan bagi sebuah sekolah kejuruan untuk
mendapatkan sebuah gambaran menyeluruh mengenai situasi sekolah itu
dalam hubungannya dengan masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan yang
lain, dan lapangan industri yang akan dimasuki oleh murid-muridnya.
Sedangkan pemahaman mengenai faktor-faktor eksternal, (terdiri atas
ancaman dan kesempatan), yang digabungkan dengan suatu pengujian
mengenai kekuatan dan kelemahan akan membantu dalam mengembangkan
sebuah visi tentang masa depan. Prakiraan seperti ini diterapkan
dengan mulai membuat program yang kompeten atau mengganti
program-program yang tidak relevan serta berlebihan dengan program
yang lebih inovatif dan relevan.

Langkah pertama dalam analisis SWOT adalah membuat sebuah lembaran
kerja dengan jalan menarik sebuah garis persilangan yang membentuk
empat kuadran, keadaan masing-masing satu untuk kekuatan, kelemahan,
peluang/kesempatan, dan ancaman. Secara garis besar lembaran kerja
tersebut diperlihatkan dalam lembar-1. Langkah berikutnya adalah
membuat daftar item spesifik yang berhubungan dengan masalah yang
dihadapi di bawah topik masing. Dengan membatasi daftar sampai 10 poin
atau lebih sedikit, untuk menghindari generalisasi yang berlebihan
(Johnson, et al., 1989)

Lembar-1
Contoh Lembaran Kerja Analisis SWOT

Potensi
Kekuatan Internal (S)

...................
...................
...................
...................

Potensi
Kelemahan Internal (W)

...................
...................
...................
...................

Potensi
Kesempatan External (O)

...................
...................
...................
...................

Potensial
Ancaman External (T)

...................
...................
...................
...................

SWOT dapat dilaksanakan oleh para administrator secara individual atau
secara kelompok dalam organisasi. Teknik secara kelompok akan lebih
efektif khususnya dalam pengadaan struktur, objektifitas, kejelasan
dan fokus untuk diskusi mengenai strategi, sehingga tidak akan
cenderung melantur, dan bahkan akan terkena pengaruh politik atau
kesenangan (interest) perseorangan yang kuat (Glass, 1991). Sedangkan
Sabie (1991) mencatat bahwa jika bekerja secara kelompok dalam bidang
pendidikan, maka akan muncul tiga sikap yang terangan-terangan dari
para guru di mana tergantung masa kerja mereka masing-masing.
Guru-guru yang mempunyai pengalaman 0-6 tahun cenderung menjadi yang
paling partisipatif dan receptive akan ide-ide baru.

SWOT harus mencakup semua aspek/area berikut ini, yang masing-masing
dapat merupakan sumber kekuatan, kelemahan, kesempatan, atau ancaman,
misalnya:

Beberapa contoh lingkungan internal lembaga pendidikan;
1. tenaga kependidikan dan staf adminstrasi
2. ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas sarana prasarana
(lingkungan belajar).
3. siswa yang ada
4. anggaran operasional
5. program riset dan pengembangan iptek
6. organisasi atau dewan lainnya dalam sekolah

Bebrapa contoh lingkungan eksternal lembaga pendidikan
1. tempat kerja yang prospektif bagi lulusan
2. orang tua dan keluarga siswa
3. lembaga pendidikan pesaing lainnya
4. sekolah /lembaga tinggi sebagai persiapan lanjutan
5. demografi sosial dan ekonomi penduduk
6. badan-badan penyandang dana

3. Survei Internal tentang Kekuatan dan Kelemahan

Secara historis, para administrator berupaya menarik minat siswa agar
memasuki/memlih program yang ada pada lembaga pendidikan mereka dengan
cara meningkatkan promosi dan iklan tanpa memperhatikan kelemahan dan
kekuatan lembaga pendidikan yang mereka kelola. Apabila, keadaan audit
internal seperti ini dilaksanakan, maka akan timbul area/aspek yang
menghendaki beberapa perubahan. Lebih dari itu, potensi dan
kemungkinan-kemungkinan akan adanya service dan program-program
inovasi baru bisa juga muncul. Dengan membuat seluruh daftar tentang
kelemahan internal maka akan tampak area/aspek yang bisa diubah guna
untuk memperbaiki kinerja lembaga pendidikan, termasuk segala
sesuatunya yang berada di luar jangkauan kontrol. Contoh mengenai
kelemahan inheren adalah cukup banyak. Misalnya sebagai berikut: moral
staf adminstrasi dan staf pengajar yang rendah; bangunan infrastruktur
yang kurang memadai; fasilitas sarana prasarana, serta laboratorium di
bawah standar; langkanya sumber-sumber daya instruksional; dan
termasuk lokasi lembaga pendidikan tersebut.

Sedangkan kekuatan yang ada perlu juga didaftar, sebagai contoh
kekuatan potensial dapat berupa: (a) pembebanan biaya pendidikan yang
rasional terhadap siswa; (b) tenaga pengajar yang berdedikasi dan
bermoral tinggi; (c) akses dengan lembaga pendidikan lanjutan atau
universitas-universitas yang lain, dimana siswa dapat mentransfer
kredit mata pelajaran yang telah diperoleh; (d) reputasi yang baik
dalam menyediakan pelatihan yang diperlukan untuk memperoleh
pekerjaan; dan (e) perbedaan populasi siswa.

Penaksiran kekuatan dan kelemahan juga bisa dilakukan melalui survei,
kelompok-kelompok fokus, wawancara dengan murid dan bekas murid, dan
sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Begitu kelemahan dan kekuatan
tergambar, maka akan memungkinkan untuk mengkonfirmasi item-item
tersebut. Harus dimafhumi bahwa persepsi yang berbeda-beda bisa
timbul, tergantung pada kelompok-kelompok representatif yang dihubungi
dan dimintai pendapatnya.

4. Survei Eksternal tentang Ancaman dan Kesempatan

Gambaran eksternal bersifat komplementer terhadap self-study internal
di dalam analisis SWOT. Pengaruh-pengaruh nasional dan regional
seperti masalah-masalah lokal dan negara adalah yang paling penting
dalam memutuskan program baru apa saja yang perlu ditambah atau
program yang sudah ada dan perlu dimodifikasi atau diganti. Gilley
dkk. (1986) menetapkan sepuluh dasar-dasar institusi yang
"on-the-move" (sedang maju), salah satunya adalah kemampuan institusi
atau lembaga untuk menjaga pengawasan yang lebih dekat atas
masyarakat. Tidak hanya administrator saja yang harus mengawasi
masyarakatnya, namun mereka juga memainkan perananan kepemimpinan
dengan memberikan isu-isu itu yang berkaitan secara langsung maupun
tidak.

Informasi tentang iklim dan trend bisnis yang ada, perubahan penduduk,
dan jumlah pegawai serta tingkat lulusan sekolah menengah harus
dipertimbangkan dalam tahap studi pengembangan ini. Sejumlah sumber
informasi harus diliput, tidak hanya terbatas kepada pengurus sekolah
saja, melainkan termasuk orang tua siswa, tokoh masyarakat, surat
kabar, majalah, jurnal pendidikan, dewan penasehat, dunia industri,
dan lainnya. Sehingga masing-masing dapat merupakan sumber potensial
sebagai informasi yang sangat berharga.

Ancaman harus dikenali, sebab ancaman dapat berwujud dalam berbagai
bentuk. Besarnya anggaran pendidikan yang terbatas dianggap suatu
peraturan daripada dianggap sebagai suatu pengecualian. Anggaran
pemerintah umumnya diperuntukkan pada usaha pengembangan pendidikan
yang tidak bersifat khusus, sehingga mempunyai dampak atas pelaksanaan
program dengan anggaran-tinggi. Terbatasnya industri/dunia kerja untuk
menyerap tenaga kerja sebagai keluaran pendidikan. Lembaga pendidikan
lain yang sejenis atau perguruan tinggi telah lebih dulu membuat
beberapa program baru untuk menarik siswa lebih banyak atas program
yang sama. Di samping juga, menurunnya jumlah lulusan sekolah menengah
dapat menimbulkan suatu ancaman dengan adanya berkurangnya permintaan
siswa terhadap program yang telah direncanakan.

Adanya suatu perubahan kesadaran atau pola pikir masyarakat akan
menciptakan kesempatan potensial untuk memberikan isu-isu baru dengan
jalan memberikan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan
berkualitas. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersifat
global, juga mempunyai areal/aspek kesempatan. Industri atau bisnis
baru apa yang dapat muncul di masa akan datang, dengan mencari siswa
lulusan pendidikan kejuruan berketrampilan serta terlatih baik.

Harus dipahami juga bahwa kesempatan dan ancaman tidak absolut
sifatnya. Apa yang pertama-tama nampak akan menjadi suatu
kesempatan/peluang, mungkin tidak muncul bila dikaitkan dengan
sumber-sumber daya atau harapan masyarakat. Makin banyak sumber daya
atau harapan masyarakat, maka makin besar pula tantangan dalam
menggunakan metode analisis SWOT, sehingga memungkinkan untuk membuat
penilaian yang benar dan tepat serta lebih menguntungkan baik secara
institusi maupun lingkungan masyarakat. Dalam lembar-2 dan 3
menggambarkan sebuah contoh penggunaan lembaran kerja analisis SWOT.

Lembar-2
Contoh Penggunaan Analisis SWOT Sebagai Pertimbangan Kelayakan
Dalam Memulai Pembuatan Sebuah Program Teknologi Laser

Menimbang: lembaga pendidikan kejuruan teknik kemasyarakatan perlu
menambah beberapa program baru yang inovatif.

Mengingat: selama masa brainstorming sebelumnya, muncul beberapa ide
dan sebuah program dalam teknologi laser yang dikembangkan oleh
yayasan/lembaga pendidikan dan tenaga pengajar lain. Kerja sama dengan
sebuah kelompok yang dipilih dari tenaga pengajar bisa memenuhi dan
melakukan analisis SWOT untuk membantu mengembangkan strategi
pengembangannya.

Contoh poin-poin berikut yang munkin muncul dalam lembaran kerja.

Potensi Kekuatan Internal (S)

1. Perangkat elektronik yang ada dan program elektrik dapat
menyediakan beberapa dasar yang diperlukan untuk sebuah program
teknologi laser.
2. Tenaga pengajar yang antusias dan berminat untuk memperoleh
pengetahuan dan latihan lebih jauh dalam bidang laser.
3. Dana yang cukup untuk diinvestasikan dalam program-program
teknologi tinggi.
4. Pengalaman masa lalu yang sukes dengan program baru yang dinamis,
sehingga mempunyai keahlian dan pengalaman dalam menghadapi
perubahan.

Potensi Kelemahan Internal (W)

1. Tenaga pengajar yang ada kurang teram-pil dalam penguasaan
teknologi laser.
2. Kurangnya ruangan untuk menampung peralatan ekstra tambahan yang
dibutuhkan.
3. Situasi keselamatan, tidak cocok untuk mengatasi potensi bahaya
seperti laser.
4. Sebuah faksi di dalam lembaga lebih menginginkan sebuah program
teknologi mikroprosessor daripada teknologi laser.

Potensi Kesempatan Eksternal (O)

1. Beberapa rumah sakit, industri logam, dan perusahaan komunikasi
mengalami kekurangan akan teknologi laser.
2. Permintaan dunia usaha dan negara secara keseluruhan akan
teknologi laser diperkirakan meningkat dalam 10 tahun ke depan.
3. Antusiasme guru-guru dan siswa sekolah menengah tentang program
yang ditawarkan dan sangat memungkinkan dilakukannya pemilihan
atau penyaringan terhadap siswa terbaik.
4. Teknolog laser dalam bidang rumah sakit dan industri telah
menawarkan keahlian mereka secara part-time.

Potensi Ancaman Eksternal (T)

1. Lembaga pendidikan sejenis di negara tetangga telah memimpin dan
memiliki infrastruktur untuk memulai sebuah program teknologi
laser lebih cepat.
2. Program dimungkinkan tidak mendapat persetujuan dari dewan karena
mengingat pengalaman sebelumnya tentang 'kegagalan' yang pernah
terjadi.
3. Beberapa alternatif lebih murah dan efi-sien dari perangkat laser
yang muncul akan memberikan masa depan yang tidak prospektif bagi
teknolog laser.
4. Siswa sekolah lebih menunjukkan preferensi pada program-program
bisnis daripada program-program teknik.

5. Kelemahan SWOT

Pada umumnya SWOT hanya mencerminkan pandangan seseorang atau
kelompok, dimana hanya mencerminkan keberpihakan dalam menilai
tindakan yang telah ditentukan sebelumnya, daripada digunakan sebagai
alat untuk menemukenali kemungkinan-kemungkinan peluang baru. Hal
penting yang perlu perhatikan bahwa kadang-kadang ancaman juga dapat
dipandang sebagai kesempatan, tergantung orang atau kelompok yang
terlibat. Ada pepatah yang menyatakan, "Seorang yang pesimis adalah
orang yang melihat kegagalan di dalam suatu kesempatan, dan seorang
yang optimis adalah orang yang melihat kesempatan di dalam suatu
kegagalan." Dalam contoh lembar-2, kesempatan yang diberikan para ahli
dalam industri untuk melatih siswa, mungkin dianggap oleh sebagian
anggota lembaga pendidikan (pengajar dan staf) sebagai suatu ancaman
terhadap posisi atau pekerjaan mereka sendiri.

SWOT memungkinkan sebuah institusi untuk mengambil cara yang singkat
daripada melakukan sebuah penelitian khusus kekuatannya yang sesuai
dengan kesempatan, sehingga mengabaikan kesempatan yang tidak
dirasakan. Metode yang lebih pro-aktif dalam identifikasi
kesempatan/peluang adalah paling menarik, baru kemudian merencanakan
dan menemukembangkan strategi institusi untuk memenuhi
kesempatan-kesempatan tersebut. Hal ini akan menciptakan strategi
efektif, menurut Glass (1991), dalam menghadapi tantangan, daripada
sekedar menemukan kekuatan yang ada dan kesempatan yang dipilih untuk
dikembangkan kemudian.

Tuesday, January 26, 2010

KEUSAHAWANAN IT

No comments:

Post a Comment